TANÍTÓNŐK ERDÉLYBEN – Bárányi Ildikó történetei

Esküdj! Erre is, arra is

A huszadik században az erdélyi magyar közalkalmazottak és köztisztviselők háromszor tettek hűségesküt arra, hogy elfogadják (a határmódosítások miatt) éppen regnáló új államhatalmat. Trianon után a Román Királyságra, a második bécsi döntés után Horthyra és az ezeréves Magyarországra, majd 1947-ben ismét a Román Királyságra.

Szebeny Piroska örmény gyökerekkel is rendelkező székely tanítónőnek, aki anyai nagyanyám testvére volt, csak kétszer kellett letennie a hűségesküt, hiszen tanítónői oklevelét 1940-ben szerezte. A két esküokmány megmaradt, az elsőt 1942 nyarán, a másodikat 1947 januárjában írta alá, hogy tovább taníthasson.

Az eskük szövege és nyelve is érdekes.

A magyar verzióban „esküszöm a Mindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához és Magyarország Kormányzójához tántoríthatatlan és rendületlen hűséggel viseltetem […], és a gondjaimra bízott ifjúságot a magyar Haza szeretetében és valláserkölcsös szellemben fogom nevelni!”

A román verzió kétnyelvű volt. Románul és magyarul is szerepelt a szöveg egyazon oldalon. Itt is hűséget kellett esküdni a királyhoz és a haza érdekeihez, megígérni, hogy semmi olyat nem tesz az aláíró, ami az állam rendjét veszélyezteti, de arra nem kellett esküdni, hogy a román haza szeretetére neveli majd a rábízott ifjúságot….

Szebeny Piroska édesanyja, Tódor Rozália (az én anyai dédnagymamám) szintén tanító volt, mint ahogy nagyanyám is. Rozáliától is megmaradt a két esküokmány, amelyeket ő 1941-ben és 1947-ben írt alá.

Érdekes megjegyezni, hogy a magyar okmányban Szebeny Antalné sz. Tódor Rozáliaként szerepel, míg a román esküben Szebeny Rozáliaként. Az erdélyi magyarok sosem alkalmazták a Magyarországon megszokott asszonynevet. Ott a férj családneve és a nő keresztneve lett az új név a házasság után.

A Tisztogató Bizottság

1945-ben a kommunisták még nem rendelkeztek számottevő pozíciókkal Romániában, ezért a történelmi pártokkal (a szocdemekkel, a parasztpárttal, a nemzeti liberálisokkal és nem utolsó sorban a baloldali Magyar Dolgozók Országos Szövetségével) közösen megalapították az Országos Demokrata Arcvonal nevű „társadalmi koalíciót”. Ez az ODA volt hivatott többek között megvizsgálni az 1940–1944 között Magyarországhoz visszakerült, majd ezt követően ismét a Román Királyság részévé vált észak-erdélyi területek lakosságának politikai múltját és magatartását. Igazolásuk nélkül senki nem kapott munkát a közszolgálatban.
Anyai nagyanyám, Szebeny Mária és az ő édesanyja, született Tódor Rozália mindketten tanítónők voltak, így nekik be kellett szerezniük az igazolást, hogy a „magyar időkben” is „megfelelően” viselkedtek, mert csak így taníthattak tovább.

Együtt mentek hát el a Tisztogató Bizottsághoz (milyen beszédes név…) 1945. július 30-án, s ekkor szerezték be a kétnyelvű (!!) Határozatot, amely szerint a hatóság „… lakos múltbani politikai és társadalmi magatartását kivizsgálta és személye ellen semmiféle kifogást nem talált”.

Úgy látszik, az sem volt kifogásolható, hogy alig négy évvel azelőtt felesküdtek Magyarországra és annak kormányzójára (a Mindenható Istenen kívül, persze), és arra, hogy a rájuk bízott ifjúságot a magyar haza szeretetére nevelik.

Nagyanyám már nem sokáig örülhetett a Tisztogató Bizottság pozitív döntésének, mert két hónap múlva, 1945 szeptemberében (alig huszonkilenc évesen) flekktífuszban elhunyt.

Nyugdíjszámítás

Anyai dédnagyanyám csakúgy, mint a lányai, tanítók voltak Erdélyben, vagyis közalkalmazottak. Éppen ezért a változó rezsimek mindegyike elvárta, hogy felesküdjenek rá, ha tovább akarnak tanítani, ráadásul a „magyar időkben”, vagyis az Észak-Erdély visszacsatolása alatti időszakban végzett tevékenységüket a visszatérő román hatalom Tisztogató Bizottságokban vizsgálta.

Ezek után azt hihetnénk, hogy amikor Szebeny Rozália 1947-ben nyugdíjba ment, a románok nem vették figyelembe a magyar idők alatt végzett szolgálatait.

Tévedés!

Nyugdíjelszámolási lapján gondosan fel van tüntetve az 1940. szeptember 1. – 1945. március 31. közötti időszak, amelyre precízen kiszámolták, hogy mennyi kereset illette volna meg, ha román fennhatóságú területen tanít, majd ez után kiszámolták az őt megillető nyugdíjat is.

www.elevenemlekmu.hu

Köszönet a tárgykölcsönzőknek és történetmesélőknek:

BALASSA ANNA
BALÁZS BORBÁLA
BÁRÁNYI ILDIKÓ
BELEZNAY IBOLYA
BENCZE MARIANNA
CSAPÓ JUDIT
DEÁK KATALIN
DEMSZKY GÁBOR
ELŐD NÓRA
FAHIDI ÉVA
FISCHER ÁGOTA ÉVA
FÜLÖPNÉ WELTZ MÁRIA
GERÉB LÁSZLÓ
HÁTSZEGI GÁBORNÉ, JULIKA
HELLER MÁRIA (RÓZSA PÁL)
HELLER SÁNDORNÉ, MÜLLER ANIKÓ
HETÉNYI ZSUZSA
HODOSÁN RÓZA
KÁLLAI SZILVIA
KÁNAI GYULÁNÉ PEREDY GIZELLA
LEÁNYFALVINÉ GORDÁN ILDIKÓ
MARION REICHL
MOLNÁR BERNADETT
MOLNÁR-TARJÁN ERVIN
ORBÁN GYÖRGY
OSA ARCHIVUM
RÉKAI MIKLÓS
ROSTÁS PÉTERNÉ
SAÁD JÓZSEF
SARLÓS JÚLIA
SCHLEICHER VERA
SOIGNET MYRIAM
SOLT JÁNOS
SOLT ZSUZSA
SZEKERES-VARSA VERA
TERÉNYI ISTVÁNNÉ SULLAI VINCENCIA
TIBORI TIMEA
TÓTHNÉ RUDI MARGIT
TRAUTMANN MÁRIA
TRENCSÉNYI BORBÁLA
TRENCSÉNYI IMRE
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ
VAJDA JÁNOS
VÁNDOR ANNA
VÁSÁRHELYI JÚLIA
VIDOR GABRIELLA

Köszönet a kiállítás létrejöttéhez nyújtott segítségért

ÁMENT GELLÉRT
BORBÁS ISTVÁN
HELLER MÁRIA
HOMÁNYI ZOLTÁN
HOMOKI ANDREA
KARDOS JÓZSEF
KATONA KLÁRA
LUKÁCS ANDRÁS
MOLNÁR ADRIENNE
PATAKI GÁBOR
PROSINGER LÍVIA
RÉNYI ANDRÁS
SOIGNET MARC
SZÉKELY KATALIN
TÓTH GERGELY MÁTÉ
TRENCSÉNYI BORBÁLA
TRENCSÉNYI KLÁRA
SARLAY BÉLA

ELEVEN EMLÉKMŰ CSOPORT
HERITAGE CONTACT ZONE
HUMÁN PLATFORM EGYESÜLET
POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET
OPEN SOCIETY ARCHIVES
XORXOR

Partnereink:
Castrum Peregrini, Amszterdam
Goethe-Institut, Marseille
Asociatia Timişoara Capitala Cultural Europeana, Temesvár
Eleven Emlékmű / Humán Platform, Budapest
Etz Hayyim, Hanía, Kréta
European University Institute, Firenze
Culture Action Europe, Brüsszel


www.heritagecontactzone.com