„SZABADKŐMŰVES ÖSSZEESKÜVÉS” – Heller Mária története

Rózsa Pál, a mátrixelmélet professzora 1925-ben született Budapesten, apja angoltanár, anyja matematikatanár volt. A Toldy Gimnáziumban érettségizett. „Mindig is szerettem a matematikát. Mégpedig azért, mert sosem kellett külön tanulni, minden benne volt az anyagban. Tizenhat évesen matematikát és latint korrepetáltam, mert kellett a zsebpénz. Szeretek segíteni, és a tanítás is egyfajta segítés”.

Érettségi után, bármennyire is szeretett volna tanulni, a zsidótörvények miatt nem mehetett egyetemre, így munkásként dolgozott az Egyesült Izzóban, amíg be nem hívták munkaszolgálatra. „Édesanyám ’41-ben meghalt, édesapámat megölték, csaknem egész családom Auschwitzban maradt, miközben én munkaszolgálatos voltam Erdélyben. Amikor az oroszok szétzavarták a keretet, megszöktem és Bukaresten keresztül akartam hazautazni. De ott ragadtam fél évre. Csak 1945-ben értem haza.”

Budapesten, miután közvetlen családját elpusztították a háborúban, egy nagynénjéhez ment, nála is lakott néhány évig. A nagynéni megkérdezte tőle, hogy mit szeretne csinálni, és ő megvallotta, hogy egyetemre szeretne járni, matematikát tanulni. Ehhez azonban pénzre lett volna szükség. A nagynéni pár nap türelmet kért, majd avval a hírrel fogadta, hogy iratkozzon be az egyetemre, „valakik” anyagilag segíteni fogják. Így is történt: amíg be nem fejezte tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, minden hónapban egy borítékban megkapta a megélhetéséhez szükséges összeget. Hiába faggatta a nagynénit, hogy ki vagy kik a névtelen jótevők, a néni nem árulta el a titkot. Mikor aztán 1949-ben elvégezte az egyetemet, és állást kapott, a havi pénzes boríték elmaradt.

Pali bácsi soha nem tudta meg, hogy név szerint kik voltak a segítői: csak annyi jutott a tudomására, hogy édesapja egykori barátai, társai segítették. Édesapja ugyanis a háború előtt szabadkőműves volt, így a titokzatos, névtelen támogatók is szabadkőművesek lehettek. Titkolózásuknak jól megalapozott oka volt: a magyar szabadkőművesség XVIII. században kezdődő története során hosszabb időszakokban volt betiltva a mozgalom, mint amikor szabadon működhetett, pedig sok fontos intézmény, jótékonysági aktus fűződött a nevükhöz (például a Vakok Intézete, a Mentőszolgálat és sok más). A rejtélyes segítők akkor még nem tudhatták: egy évvel később ismét betiltották mozgalmukat, és megkezdődött a „sivatagi vándorlás” hosszú időszaka, amely csak a rendszerváltással ért véget.

Pali bácsi elismert matematikus lett, számos generáció szeretett tanára. Fő oktatási és kutatási területe a mátrixelmélet volt, de laikusok számára is követhető, sőt izgalmas előadásokat tartott pl. az aranymetszésről, a Fibonacci-sorról, a nagy Fermat-sejtésről vagy a matematika és a zene kapcsolatáról.

Ahogy megtudta, hogy Magyarországon újraindult a szabadkőműves mozgalom, jelentkezett, hogy apja és jótevői nyomdokain ő is beavatást nyerjen. Haláláig, majdnem húsz éven át volt a Budapesten működő „Tolerancia és Testvériség” szabadkőműves páholy tagja.

www.elevenemlekmu.hu

Köszönet a tárgykölcsönzőknek és történetmesélőknek:

BALASSA ANNA
BALÁZS BORBÁLA
BÁRÁNYI ILDIKÓ
BELEZNAY IBOLYA
BENCZE MARIANNA
CSAPÓ JUDIT
DEÁK KATALIN
DEMSZKY GÁBOR
ELŐD NÓRA
FAHIDI ÉVA
FISCHER ÁGOTA ÉVA
FÜLÖPNÉ WELTZ MÁRIA
GERÉB LÁSZLÓ
HÁTSZEGI GÁBORNÉ, JULIKA
HELLER MÁRIA (RÓZSA PÁL)
HELLER SÁNDORNÉ, MÜLLER ANIKÓ
HETÉNYI ZSUZSA
HODOSÁN RÓZA
KÁLLAI SZILVIA
KÁNAI GYULÁNÉ PEREDY GIZELLA
LEÁNYFALVINÉ GORDÁN ILDIKÓ
MARION REICHL
MOLNÁR BERNADETT
MOLNÁR-TARJÁN ERVIN
ORBÁN GYÖRGY
OSA ARCHIVUM
RÉKAI MIKLÓS
ROSTÁS PÉTERNÉ
SAÁD JÓZSEF
SARLÓS JÚLIA
SCHLEICHER VERA
SOIGNET MYRIAM
SOLT JÁNOS
SOLT ZSUZSA
SZEKERES-VARSA VERA
TERÉNYI ISTVÁNNÉ SULLAI VINCENCIA
TIBORI TIMEA
TÓTHNÉ RUDI MARGIT
TRAUTMANN MÁRIA
TRENCSÉNYI BORBÁLA
TRENCSÉNYI IMRE
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ
VAJDA JÁNOS
VÁNDOR ANNA
VÁSÁRHELYI JÚLIA
VIDOR GABRIELLA

Köszönet a kiállítás létrejöttéhez nyújtott segítségért

ÁMENT GELLÉRT
BORBÁS ISTVÁN
HELLER MÁRIA
HOMÁNYI ZOLTÁN
HOMOKI ANDREA
KARDOS JÓZSEF
KATONA KLÁRA
LUKÁCS ANDRÁS
MOLNÁR ADRIENNE
PATAKI GÁBOR
PROSINGER LÍVIA
RÉNYI ANDRÁS
SOIGNET MARC
SZÉKELY KATALIN
TÓTH GERGELY MÁTÉ
TRENCSÉNYI BORBÁLA
TRENCSÉNYI KLÁRA
SARLAY BÉLA

ELEVEN EMLÉKMŰ CSOPORT
HERITAGE CONTACT ZONE
HUMÁN PLATFORM EGYESÜLET
POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET
OPEN SOCIETY ARCHIVES
XORXOR

Partnereink:
Castrum Peregrini, Amszterdam
Goethe-Institut, Marseille
Asociatia Timişoara Capitala Cultural Europeana, Temesvár
Eleven Emlékmű / Humán Platform, Budapest
Etz Hayyim, Hanía, Kréta
European University Institute, Firenze
Culture Action Europe, Brüsszel


www.heritagecontactzone.com